logo 160x60Образователен център ДАВИТОЗ е лицензиран център за езиково обучение и професионална подготовка. Лицензирани сертификати с международна валидност.

course100x77Център ДАВИТОЗ провежда  чуждоезиково обучение и уроци по английски, немски, испански, руски, френски, италиански, български за чужденци, холандски, гръцки, турски, полски, арабски и други редки езици.

comps 100x70Център ДАВИТОЗ провежда компютърни курсове за начална компютърна грамотност, 3d StudioMax, Corel Draw, Autocad, Archicad, Illustrator, Photoshop и други програми.

student 100x70Център ДАВИТОЗ подготвя ученици и кандидат-студенти за матури, зрелостни изпити по български език и литература, математика, езици, география, история, биология, химия, физика, както и за международно признатите изпити Cambridge First Certificate, Advanced, Proficiency, IELTS, SAT, TOEFL, GRE, GMAT, Test DaF, DELE .

ligalizaciaЦентър ДАВИТОЗ провежда лицензирани квалификационни курсове по над 70 специалности и професионални направления в областта на строителството, леката промишленост, туризма, услугите, счетоводството, информационните технологии и др. Курсистите получават световно признати сертификати.

Център ДАВИТОЗ извършва писмени и устни преводи и легализация от и на всички езици на  документи и интернет страници.

Център ДАВИТОЗ провежда и онлайн курсове и обучение с курсисти от България, Канада, Германия, Холандия, Полша, Гърция, Испания, Италия  и много други държави.