logoАгенция Диаком съдейства на своите клиенти по всички направления с недвижимите имоти като оперира в цялата страна:

  • Брокерски услуги по наемане или отдаване на имоти
  • Брокерски услуги по закупуване или продажба на имоти
  • Помощ за осигуряване на ипотечни кредити за покупка на имот
  • Консултации свързани с недвижими имоти
  • Консултации при необходимост от оценител на недвижими имоти

 

Diacom 1    Diacom 2    Diacom 3    Diacom 4    Diacom 5      Diacom 7

Diacom 8    Diacom 9    Diacom 11   Diacom 12    Diacom 13    Diacom 14

Специално предложение

Извършва проучвания по зададени параметри на клиента